NAMIK KALKANCI

YAZIKLAR OLSUN!

Peki kime, kimlere yazıklar olsun?

O namaz kılanlara !
Bu ifade elâlede, basite alınacak bir söz değildir tabi ki. Bu söz Hadisullahtır, Allah’ın sözüdür, yani ayetidir.
İlk baktığımızda bu sözde bir olumsuzluğun olduğunu ve bu olumsuzluğun da Allah’ın farz kılıp emrettiği namazla ilişkili olması, aklımızı azda olsa karıştırmaktadır.
Aslında bu ayetin ön ve arka ayetlerini de meal ve mesaj olarak okuyacak olursak, bu olumsuzluğun içindeki bütün sebepler ve müsebbiplerin açık ve net olarak ortaya çıktığını görürüz..
Çünkü bu ayet “Maun” suresinde geçmektedir. Ve bu sureyi hemen herkes Arapça olarak ezbere bilmekte ve her gün beş vakit namazda zammı sure olarak okumaktadırlar..
O kişi ki hem namaz kılacak ve hem de  “yazıklar olsun” sözüyle itham edilecek. Gerçekten üzerinde düşünülüp tartışılması gereken bir ifade olduğu için,  bu ayetin bir de ön ve arka ayetlerine bakmak lazım. Bunu yaptığımızda, verilen mesajın ne olduğunu daha açık ve net olarak anlayacağımız muhakkaktır..
“Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,” (Mâ’ûn, 4.Ayet)
“Onlar namazlarını ciddiye almazlar.” (Mâ’ûn, 5.Ayet)
Bu iki ayeti bütünsel olarak ele alırsak ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır.
“Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namaz kıldıkları halde kıldıkları namazı ciddiye almazlar. ”
Bu ayetin birde evvelinde ki üç ayeti de bu ayete mealen ilave edecek olursak, asıl verilen mesaj tam olarak ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki;
“Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!” (Mâ’ûn, 1. Ayet)
“İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.” (Mâ’ûn, 2-3. Ayet:)
Bu ayetleri cem’an bir araya getirecek olursak, Allah’ın verdiği net mesaj şudur.
“O hesap ve ceza gününü yalanlayanı gördün mü? İşte onlar yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyen kimselerdir ve o namaz kılanlara da yazıklar olsun ki,
Onlar da kıldıkları namazı ciddiye almazlar.”
Bu Maun Suresinin 5 ayetindeki ilahi mesajın temelinde yatan gerçekler özet olarak şöyledir..
Öyle insanlar vardır ki, bunlar dosdoğru olarak abdestlerini alıp namazlarını kılarlar,
Yani namazdan yana herhangi bir eksiklileri yoktur.
Ancak onlara kıldıkları namazdan yana yorgunluktan, zaman kaybından başka herhangi bir yarar, fayda, getiri yoktur..
Onlar namaz kıldıkları halde,
Kıldıkları namazdan yana bir eksiklikleri olmadığı halde onlar zarardadırlar, bir ziyan içindedirler..
Peki neden?
Çünkü onlar, yetimin, fakir fukaranın, garip gurebanın hakkını yerler.
Devletin, milletin malını çalarlar.
Böylece kıldıkları namazın kendilerine hiç bir getirisi olmadığı için de,
Yazıklar olsun o namaz kılanlara, vay o namaz kılanların haline!
Demek ki namaz kılmakla iş bitmiyormuş ve böylece namaz da, dinin direği olmuyormuş.
Namaz kılmakla hemen Allah’a olan borç da ödenmiyormuş, görev ifa edilmiyormuş..
Namazın yanında bir de bu işin diğer tarafı da varmış.
Hak yemeyeceksin kardeşim!
Bu hak kimin olursa olsun.
İster yetimin,
İster fakir fukaranın,
İster devletin, milletin ve her kimin olursa olsun yemeyeceksin, gaspetmeyeceksin, zimmetine geçirmeyeceksin kardeşim!
Mesaiden çalmayacaksın,
Gücünü kullanarak birinin hakkını gaspederek birine verip de haksızlık ve hukuksuzluk yapmayacaksın..
Yani öyle veya böyle torpil yaparak adam kayırmayacaksın kardeşim!
İster amir ol ister memur.
İster yöneten ol, ister yönetilen. Mesaiden çalmayacaksın, idarendeki olanların hakkını savunacaksın, edindikleri haklarını kuruşuna dahi tevessül etmeden vereceksin kardeşim!
Sırtını bir güce dayayarak, nasıl olsa arkam kuvvetli diyerek görevinde suistimal etmeyeceksin. Kazancını helâlinden kazanıp, aile efradına helâl lokma yedireceksin kardeşim!
Torpil ve rüşvetle iş yapmayacaksın ve yaptırmayacaksın. Sorular çalıp, mülakat sistemiyle hak edenlerin hakkını gasp etmeyeceksin, dürüst ve ilkeli olacaksın, liyakat ilkesine saygı göstereceksin, hak edenin hakkını vereceksin kardeşim!
İster tacir ol, ister esnaf ol, ister iş adamı ol ve her ne olursan ol.
Bir malı öyle beşe alıp yüzbeşe satmayacaksın. Yalan ve yeminlerle, yanıltıcı reklâm ve Fiat tabelalarıyla insanları aldatmayacaksın kardeşim!
İnsanlara yalan söylemeyeceksin, aldatmayacaksın, ikiyüzlülük ve riyakârlık yapmayacaksın, sahtekârlıktan uzak duracaksın kardeşim!
Adaletli, hakkaniyetli, liyakatli, iffetli, izzetli ve ilkeli olacaksın, dürüst olacaksın kardeşim!
Aksi halde kıldığın o beş vakit namazın hiç bir rekat ve rüknünün, sana zerre kadar bir faydası ve getirisi yoktur. Allah’ın indinde de hiç bir makbuliyeti yoktur kardeşim!
Her türlü kirlikleri ve çirkeflikleri yapıp sonrada namaz kılarak yaptığın bu olumsuzluklarının, kirli işlerinin üzerini kılacağın namazla örtmeye çalışırsan,
Kıldığın bu namazların bu kirliliğini temizleyeceğini zannediyorsan yanılıyorsun kardeşim!
Bunları kimden öğrenmişsen yanlış öğrenmişsin,
Kimler bunları sana öğretmişse de yanlış öğretmişler kardeşim!
Bunu ben değil, gördüğün gibi “Maun” suresinde Allah söylüyor kardeşim!

YAZIKLAR OLSUN!

Giriş Yap

Yeni Nesil Medya Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin