NAMIK KALKANCI

HARRE OLAYI

Muaviyenin oğlu Yezid döneminde (680-683) valilerin sık sık değiştirilmesi Medinelileri rahatsız etmiş ve Emevi hilafetine karşı muhalefetini arttırmıştı. Genç ve yeteneksiz biri olan Osman bin Muhammed vali tayin edilince iki taraf arasında soğukluk iyice artmış ve eşraftan bir heyet Dımaşk’a gönderilmişti. Yezid bu heyete ikramda bulunarak bol miktarda hediyeler vermişti. Ancak gösterilen özene ve değerli hediyelere rağmen heyetin Yezid’in yaşadığı muhteşem saltanatı Medinelileri bayağı rahatsız etmişti.
Nitekim Emevi hilafetiyle birlikte başta Muâviye olmak üzere iktidar ailesine mensup kimselerin şehirde sahip oldukları mal varlıkları Medineliler’i rahatsız edecek kadar çoğalmıştı. Yanlış yönetimin sonucu olarak üretim azalmış, fiyatlar artmış, insanlar geçimlerini sağlamakta zorlanmaya başlamışlardı. Hal böyle olunca da Medineliler ile Emevi iktidarı arasında ipler kopma noktasına gelmişti.
Medine’de olup bitenleri haber alan Yezid, şehir halkını tehdit eden bir mektup yazarak valiye bunun mescidde okunmasını emretti. Yezid’in bu tutumu halkın öfkesini daha da arttırmıştı. Tehditle bir sonuç alamayacağını anlayan Yezid, Medineli muhaliflerle uzlaşma yoluna gitmeyi denedi. Emevi iktidarında görev almış olan Numan bin. Beşir’i aracı olarak gönderdi. Ancak Numan’ın teklifleri kabul görmediği gibi Medineli muhalifler, Yezid’in gıyabında ensardan Abdullah bin. Hanzale biat ederek isyan bayrağını çekmişlerdi.
Yezid bu durumdan haberdar olunca Hicaz’a bir ordu göndermeye karar verdi. Böylece Müslim bin Ukbe ve Mervan bin Hakem komutasında 5 binin üzerinde bir orduyla Medineyi muhasara altına aldılar.
Emevi kuvvetleri şehri dört bir taraftan kuşatma altına almalarına rağmen içeri giremedikleri için başlangıçta savaş Medineliler’in lehine gelişmişti. Fakat Mervan bin. Hakem’in Beni Hârise’nin savunduğu bölgeye giderek onlarla anlaşması sonucunda aleyhlerine döndü ve buradan şehre giren Müslim’in askerleri kısa sürede her tarafı ele geçirdiler. Medinelilerin başında bulunan Abdullah bin. Hanzale ve sekiz oğlu öldürüldü. Kureyş’in lideri olan Abdullah bin. Muti ise kaçmayı başararak Abdullah bin. Zübeyr’in yanına sığındı. Kuşatma sırasında Medine’nin önündeki hendeğe düşüp ölenlerin sayısının çarpışmalarda ölenlerden fazla olduğu rivayet edilir. Medineliler bu savaşta binlerce insanını kaybetmiştir. Bunların içinde 300 civarında sahabe ve 700 civarında da hafızların olduğu tahmin edilmektedir. Yezid’in ordusu bununla da kalmayıp yüzlerce Medineli kadın ve kızlara tecavüz etmişlerdi.
Müslim bin. Ukbe, savaşın ertesi günü Kuba’da Medineliler’den “Yezid’in kulu ve kölesi olarak” biat isteyerek bu isteğinde de başarılı olmuştur. Ancak bu biata saygı göstermeyip Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer zamanında olduğu gibi, “Allah’ın kitabı üzerine biat ederim” diyen bazı kişiler de öldürüldü.
Harre olayı, Emeviler’in siyasi hayatları boyunca yaptıkları Kerbelâ olayı ve Mekke kuşatması gibi büyük zulümkârlıkları kara bir leke olarak tarihe geçmiştir.
Bu nedenledir ki, Ehl-i Sünnet dini Emevi ve Abbasiler döneminde uydurulan rivayetler ve bu rivayetlerden çıkarılan içtihadlar üzerine bina edildiği için mezhep alimleri Emevi ve Abbasiler tarafından yapılan zulüm ve katliamların bir çoğunu örtbas etmişlerdir.
Ehl-i Sünnet dini vahşi ve karanlık bir zeminde doğmuş olmasına rağmen, dönemin alimleri o devri sanki bir saadet ve selamet devri olarak görür ve gösteriler.
Özellikle Emeviler dönemi tam olarak bir istibdat, zulüm ve vahşet devridir.
Sadece “Harre olayını” okuduğunuzda Ehl-i Sünnet dininin nasıl karanlık bir zeminde doğduğunu ve kimin kuruluşu olduğunu aklımızdan çıkarırsak bu olaydan hiçbir ders çıkarmamış oluruz.
Netice olarak Yezid denilen kişi Muaviyenin oğludur. Muaviye ise Uhud’da Resulullah’a karşı savaşan müşriklerin ordu komutanı Ebu Süfyan ile, bu savaşta şehid düşen Resulullah’ın amcası Hz.Hamzanın ciğerini söküp çiğ çiğ yiyen Hind’in oğludur.
O Muaviye ki Kerbelâ da şehid edilen Resulullah’ın torunu Hüseyin’in şehid edilmesinin baş sorumlusudur. Şam’da Medineli birinin erkek devesini dişi yaparak bir Şamlıya mal eden ve bunu Şam halkına kabul ettirerek bir hüküm sahibi olduğunu ispat etmeye çalışan zalimin biridir.
Muaviye Resulullah’ın elçilik döneminde dedesi Ebu Süfyan ile olan çekişmelerini, dedesinin bu çekişmelerdeki kaybedişlerini ömrü boyunca içine sindirememiştir.
Onun içindir ki Emevi dönemi Allah’ın gönderdiği dini yıkıp yerine uydurulmuş bir dinin inşa edilme dönemidir.
Bu dönemde hak din adına çok şeyler uydurulmuş, kendi kirli zülümkârlıklarının üstünü kapatmak
için de muhteşem camiler yapmışlardır. Bu camilerde ehlibeytin aleyhine ve kendi lehlerine cerben hutbeler okutmuşlardır.
Kısacası Emevi ve Abbasi dönemi din adına en karanlık bir dönemdir. Böylece bu dönemde hak din parçalanmaya başlanmış, “Ehli sünnet” anlayışı bu dönemde tezahür etmiştir.
Allah’ın birçok şeyin kontrolünü insanların akıl ve iradesine bırakmasını uydurdukları rivayetler eşliğinde “kadercilik” anlayışına mahkum edende bu zihniyettir. Yezid’in Hz.Hüseyin’in kesik başını huzura getirtip kardeşi Zeyneb’in yanında ona hitaben, “Bunu biz öldürmedik Allah öldürdü” diyerek kader teslimiyetçiliğinin temelini atıp kendi kirli katliamlarını Allah’a ihale etmesi tesadüfi bir olay değildir.
Allah’ın Resulü’nün vefatından 48 yıl sonra başlayan “Harre olayı” zulmüyle Emevi hükümranlığı başlamış ve o tarih itibariyle dini tevhid tahribata uğramış, rivayetler uydurulmuş ve böylece “Ehli sünnet” inancı ortaya çıkmıştır.
Bu işin banisi Emevilerdir. Emevi hanedanlığının bekası için yapılan bu oyunun baş mimarı ise Muaviye ve oğlu Yezid’dir.
Allah’ın indirdiği bir Kur’an vardır. Bu Kur’an Allah’ın hükümler bütünlüğü olan “ANAYASASI” dır.
Yeryüzünde ne kadar temiz yer varsa hepsi mescid sayılır ve buralarda namaz kılınır.
Helâl ve haram kavramlarını ancak Allah ve ayetleri belirler.
Allah’ın hükümlerine göre hak, hukuk, adalet, hakkaniyet ve liyakat hep ön plandadır.
Bir insanın bir diğerinin hakkını gasp etmeye, ona zulmetmeye, onun özgürlüğünü kısıtlamaya, yaşamına yön vermeye hakkı yoktur. Günümüzün en büyük problemi Allah’ın indirdiği din mi yoksa Emevilerin uydurduğu din mi yaşanıyor meselesidir.
Çünkü Emeviler döneminde din ayrışarak Ehli sünnet ve Ehli şiaya dönüşmüştür. Bu yetmemiş gibi Ehli tarikat ve ehli cemaat şeklinde genişledikçe genişlemiştir. Allah’ın indirdiği o din parçalanarak çeşitli kollara ayrılmıştır. Sözün özü indirilen din tahribata uğramıştır.
Dini tahribata uğratan Emeviler bu işe “Harre olayı” ile başlamıştır.
Bu vesile ile “Harre olayından” din ve insanlık adına alınacak büyük dersler vardır.

HARRE OLAYI

Giriş Yap

Yeni Nesil Medya Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin