NAMIK KALKANCI

DİNİN İÇİ BOŞALTILDI

Dinin içi boşaltıldı mı?

Ayetler birer birer cımbızlandı mı?

Boşaltılan dinin içine, cımbızlanan ayetlerin yerine uydurulan rivayetler yerleştirildi mi?

Evet, bunların hepsi istisnasız olarak yapıldı. Bunun baş mimarı ise Emevi’lerdir. Baskıcı Emevi hükümranlığı ve zihniyetidir. Bu zihniyetin devamı ise öve öve bitiremediğimiz Osmanlılardır. Çünkü bu dönemde bir tane dahi Kur’an meali bastırılıp insanların istifadesine sunulmamıştır.

Ama bu dönemde “Şeyhülislâm” payesi tavan yapmış, zirveye ulaşmıştır. Peki, sebebi hikmeti ne ola ki derseniz bu dönemde taht, saray, hırs ve saltanat sevdalılığı ve kavgası vardı. Onun içindir ki İstanbul’un göbeğindeki o tarihi camilerin bahçeleri katledilen padişah, şehzade ve sarayın ileri gelenlerinin mezarlarıyla doludur.

O dönemde Şeyhülislâm Ebu Suud denen zat, vermiş olduğu fetvalarıyla nice canların katline sebep olmuştur. Sadece 3.Mehmed, bu fetvalarla irili ufaklı 19 kardeşini öldürtüp Marmara Denizi’nin derin sularına attırmıştır. Şu gerçeği de anladık ki bizlere okullarda öğretilen “Osmanlı tarihi” asla gerçeği yansıtmıyormuş. O tarihin bile içini cımbızlayıp boşaltmışlar…

Şimdi gelelim günümüze. Aynı kirlilik üzerine koyarak devam ediyor. Yani fazlası var eksiği yok.

Adam çıkmış resmen Allah’a ve elçisine iftira edip şirk koşuyor. Bu dinin sözde temsilcisi olan Diyanetin hiçbir ferdinden bir ses dahi çıkmıyor.

Nasıl mı?

Müptezelin biri çıkmış sözde Allah’ı rüyasında gördüğünü, Allah’ın sırtında da karşısında oturan şeyhinin cübbesinin olduğunu söylüyor. Salonda bu edepsizi dinleyen bir sürü sözde Müslüman da bu adamı sükunetle dinliyor. Bunların içinden bir tane adam çıkıp da, “Sen ne saçmalıyorsun?” diyemiyor.

Bu ülkede Allah’ın zatı sıfatları birilerine isnad edilerek yakıştırılmadı mı?

Allah’ın Kur’an’nın en uzun suresi Bakara suresine, “Bakara makara” denilmedi mi? Allah’ın cenneti birlerine peşkeş çekilmedi mi? Yanmaz kefenler, cennetten arsalar satılmadı mı?

Daha neler oldu neler… Ama Diyanetin din görevlilerinden biri çıkıp da, “sen ne yapıyorsun? Bunun adı resmen şirktir” diyebildi mi? Diyemedi ve diyemez de ! Çünkü yaşanılan mevcut dinin her tarafı hurafe, bidat ve geleneklerle dolu. Dirimizden ölümüze kadar her tarafımız geleneksel bir sistemle yönetiliyor.

Ölülere telkini meyyit diye okunan o torpil yakıştırması Kur’an’ın hangi suresinde geçiyormuş, hangi ayetinde varmış? Şu sure veya şu ayet de geçiyor diyebilecek bir din adamı varsa çıksın söylesin bakalım. Kırklar, mevlidler, ıskatlar ve devirler de cabası. Bunların hepsi para ve rant tuzağı. Böylesi bir nimeti hangi din adamı geri çevirip de karşı çıkar. Öyle değil mi?

Kur’an’da rivayet, mezhep, tarikat, cemaat, gavs, ve şeyh geçmez. Kur’an’da açıkça zikredilmeyen, açıkça anlatılıp vurgulanmayan her ne olursa olsun  yok hükmündedir. Kur’an’da olmayan bir hüküm de kesinlikle dinin bir parçası olamaz. Kısacası Kur’an’ın zikretmediği bir şey asla Allah’a ait değildir. Mutlaka ya gelenektir ya da hurafe ve bidattır. Yani uydurulmuş ve dinin içine sokulmuş şeylerdir. Allah, insanlardan hükümleri adına hiçbir şeyi gizlememiştir. Her şeyi Kur’an’da açıklamıştır. Bakınız bu konuda Allah ne diyor:

Kehf, 54. Ayet: “Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.”

Câsiye, 6. Ayet: “İşte bunlar, Allah’ın âyetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?”

Şu hakikati asla unutmayalım. Resulullah’a “Muhammed-ül Emin” diyen müşrikler, Kur’an’ın nüzulü ve kendilerine tebliği ile hemen değiştiler. Farklı bir şekle büründüler. “Emin” dedikleri o Resulullah’ı deli, mecnun, şair ve kâhin diye itham ettiler. Çünkü tebliğ edilen o Kur’an ayetleri onların çıkarına dokunmuştu. Çünkü Allah ile kendi aralarında aracılık yaptıklarına inanıp ilah edindkleri başka ilahları da vardı. Böylece bu Kur’an onların o ilahlarını reddetmişti. İşte size bu konunuyu en güzel şekilde izah eden Allah’ın iki ayeti:

A’râf, 70. Ayet: Onlar, “Sen bize tek Allah’a ibadet edelim, atalarımızın ibadet edegeldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir” dediler.

Yûsuf, 40. Ayet: “Siz Allah’ı bırakıp; sadece sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlere (düzmece ilâhlara) tapıyorsunuz. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah’a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.”

İnsanlar, Allah’ı gereği gibi takdir edemediler. Allah’a gereği gibi kulluk yapamadılar. Eğer gereği gibi kulluk yapsalardı Allah şu ayetleri hiç indirir miydi?

Hac, 74. Ayet: “Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.”

Zümer, 67. Ayet: “Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle O’nun elindedir. Gökler de O’nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.”

İnsanlar eğer Allah’a olan kulluklarında samimi olsalardı, Allah’tan başka şefaatçiler edinmezlerdi. Allah’tan başka hiçbir güçten şefaat ve merhamet dilenmezlerdi. Bakınız Allah şu ayetinde ne buyuruyor:

Zümer, 43. Ayet: Yoksa Allah’tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: “Hiçbir şeye güçleri yetmese ve düşünemiyor olsalar da mı?”

Eğer insanlar Allah’a karşı kulluklarında dürüst ve samimi olsalardı, Allah’tan gayrı başkasından hiç “medet” deyip yardım dilemezlerdi. Beş vakit namazın her rekatında Fatiha suresini okurken 5. Ayette, “(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” demiyor muyuz?

Hatta insanlar böylesi bir garabet içinde olmayıp sapıtmasalardı, Allah’tan başka vekil edinmezlerdi.

Nisâ, 132. Ayet: “Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.” Bu ayet Allah’tan başka bir vekilin olmayacağının apaçık bir delili değil midir?

Âl-i İmrân, 160. Ayet: “Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü’minler, ancak Allah’a tevekkül etsinler.”

Tek hüküm koyucu ve fetva sahibi de gene Allah’tır. Allah’tan başka hiçbir güç hüküm koyamaz, Allah adına fetva veremez. Bakınız bu konuda Allah ne buyuruyor:

Şûrâ, 10. Ayet: Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. İşte bu, Rabbim Allah’tır. Yalnız O’na tevekkül ettim ve ancak O’na yöneliyorum.

Yûnus, 109. Ayet: (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

İşte görüldüğü gibi Allah emir ve yasakları hakkındaki her şeyi Kur’an’da tek tek, açık ve net olarak zikretmiştir. İnsanlar için gerekli olan ne varsa, herkesin anlayacağı bir şekilde açıklamıştır. Bu işin ötesi ve berisi yoktur. İnsanların tek rehberi, hüküm ve fetva kaynağı Kur’andır.

Ancak o Kur’an’ın ayetlerini cımbızlayıp Kur’an’ı da insanların gerçek hayatının dışına itenler oldu. İnsanları Kur’andan koparıp rivayet, gelenek ve bidatlara mahkum edenler oldu. Böylece dininin içini boşaltıp, içine olmadık şeyleri sokarak uydurulmuş bir dini inşa edenler oldu.

Kısacası din adına bozulmuşuz. Allah’ın indirdiği dini yaşayamıyoruz. Çünkü o hak dinin içini boşalttılar. Binbir kılığa sokup her alanda kullandılar. Siyasetinden tutun da muskacısına kadar.

Böylesi bir acizliğin içinde boğulmuş, kendine gelemeyen, hakikatları göremeyen, kula kul olup çıkar ve menfaatin önünde iki büklüm olan bir toplum asla ve asla kurtuluşa eremez, ferahı bulamaz !

DİNİN İÇİ BOŞALTILDI

Giriş Yap

Yeni Nesil Medya Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin