NAMIK KALKANCI

DİNİ RANT HALİNE GETİRENLER

Din, akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle doğru yola ileten ilâhi bir kanundur. İnsanlara dini vahiy yoluyla bildiren ise Allah’tır. Sadece bir tane hak din vardır oda “İSLAMDIR”. Allah göndermiş olduğu bir ayetinde şöyle buyuruyor:
“Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır…” (Âl-i İmrân19)
Yüce Allah’ın, insanların doğru yolu bulup kendisine karşı olan kulluklarında yanlış yola sapmamaları için gönderdiği dini istismar edenler, dini yaşanılmaktan çıkaranlar, dini rant haline getirip nemalananlar her dönemde var olmuşlardır.
Bu binlerce yıl öncesinde de var olan şeylerdi. Aynı çirkin ve kirli olaylar günümüzde de açık ve seçik olarak devam etmektedir. Bu kirli işin içinde olanlar genel manada din adamı kılığına bürünmüş kalpazan ve yobazlardır. Bu din taciri rantiyeciler uydurdukları birtakım düzenbazlıkları ile insanları dinleriyle aldatıp onlardan hertürlü menfaatler devşirirler.
Allah bu konuda insanlara bir çok ayetiyle uyarılarda bulunmuştur. Binlerce yıl önce bile din öylesine istismar edilmiş olmalı ki, o Yüce Allah şu ayetiyle Hahamlar ve Rahipler üzerinden bütün inananlara şöyle buyurmaktadır:
“Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar…” (Tevbe, 34)
Aslında Yüce Allah, dini kişisel amaçlı kullanmayı çıkar ve menfaate dönüştürmeyi yukarıdaki ayetinde red ederken, aşağıda ki ayetinde de dini hakikatleri gizleyenlere uyarıda bulunarak insanlara açık ve net olarak anlatmalarını emretmiştir. Allah’ın bu İlahi mesajı ise tabii ki dini konuda bilgi sahibi olan din adamlarınadır. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Allah, kendilerine kitap verilenlerden, ” Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz” diyerek söz almıştı. Onlar ise bu emri kulak ardı ettiler, onu az bir değer ile değiştirdiler. Yaptıkları alış veriş ne kadar kötü olmuştur” (Âli İmran-187)
Yukarıdaki ayette anlatıldığı gibi günümüzde dini pazarlayıp rant haline getirenler var. Dini hakikatleri gizleyip saptıranlar var. Dini hakikatler kesinlikle gizlenemez. Kur’an, insanlar bu hakikatleri bilip öğrensinler diye inmiştir. Fakat o Kuran ve getirdiği din malesef farklı şekillerde ve yerlerde kullanılmaktadır. Dini hakikatler hem gizlenmekte ve hem de saptırılmaktadır. Dini anlatanlar Kur’an’ı devre dışı bırakarak rivayet, kıssa ve menkıbelere yer vermektedirler. Dinin temel dayanağı asla rivayetler, kıssa ve menkıbeler değil Allah’ın gönderdiği Kur’andır. Allah’ı sözleri olan Kur’anın ayetleridir.
Din kesinlikle bir menfaat karşılığı da anlatılamaz. Din üzerinden çıkar ve menfaat sağlanamaz. Ancak günümüzde din anlayışı o kadar farklılaşmış ki anlatılacak gibi değil.
Mesela; bir cenazenin gaslinden defnine ve kırk mevlidine kadar her şey para karşılığı yapılıyor artık. Hatta mezarlık başında okunan Kur’an ve dualar, indirilen hatimler bile artık parayla yapılan şeyler. Cenazenin yıkanıp defnedilmesi hariç, diğer bütün uygulamaların bir menfaat karşılığı yapılması kesinlikle doğru değil. Bunun ne dinimizde ve ne de Kur’an’da asla yeri yoktur. Sadece cenaze yıkanır, kefenlenir ve defnedilir. Bu insani bir görevdir, bir çıkar ve menfaat karşılığı yapılacak şeyler değildir. Ondan ötesi ise hepimizce bilinen ve sonuna kadar tamamen yanlışlarda dolu olan uygulamalardır.
Televizyon ekranlarında boy göstererek dini anlatan sözde din adamlarına zaman zaman tanık olmaktayız. Bu görüntüler genelde her yıl Ramazan ayı ve Cuma akşamları olmaktadır. Sözde ballandıra ballandıra dini anlatıyorlar. Anlattıklarına baktığımızda hepsinin birer rivayet, hikaye ve birtakım hurafelerden ibaret olduğunu görmekteyiz. Bunların anlatımlarında Allah’ın indirdiği din ve Kur’an adına hiçbir şey bulamazsınız. Bunlar insanları şükür ve hamd ile terbiye etmeye çalışırken, öte tarafta başta kendileri olmak üzere belli bir kesimin nasıl zenginleştiğinden asla bahsetmezler. Bu zatları dinleyenlerin ise onların nasıl bir varlık içinde yaşadıklarını, bu değirmenin suyunun nereden geldiğini kesinlikle sorup sorgulamazlar. Hal böyle olunca da din yaşanmak yerine birileri tarafından rahatlıkla pazarlanmakta, çıkar ve menfaati uğruna kullanılmaktadır.
Bu zatlar, insanların dini bağlamda zaaflarını çok iyi bildikleri için bu zaaflarını kullanma konusunda da bayağı mahirdirler.
Bunların elinde kullanabilecekleri en iyi malzemenin “DİN” olduğunu asla unutmayalım.
Bunlar uydurulan dini insanlara o kadar güzel anlatırlar ki, akıllarını başlarından alarak mest ederler. Şeyh ve gavslarını ilahlaştırıp kendilerini de bunların şahsında zirveye taşırlar.
Kısacası bunların uydurdukları din her zaman bunlar için bir çıkar ve menfaat kapısı olmuştur.
Yani bunların her türlü çıkar ve menfaati elde etmeleri için cahil ve teslimiyetçi bir topluma ihtiyaçları vardır. Bu konuda da hiç zorluk çekmediler ve her istediklerini rahatlıkla elde ettiler.
Günümüzde bu konuda bayağı uzmanlaşmış, kendi şirketlerini kurmuş, mali açıdan zenginleşerek mesafe katetmiş, lüks içinde yaşayan rantçı ve yobaz din kalpazanları var. Bu zatları bu ülke insanı artık çok iyi tanıyıp bilmektedir.
Bunların amacı insanlara dini hakikatları anlatmak değil, din üzerinden çıkar ve menfaat elde etmektir.
Kabir azabından koruyan yanmaz kefen satmanın, cin çıkartmanın, fal bakarak gaipten haber vermenin, kerâmet ehli olmanın, depremleri sakinleştirmenin, Azraili kapıdan kovmanın, bir iple binlerce kişiye tövbe ettirmenin Allah’ın indirdiği dininde kesinlikle yeri yoktur.
Bu işle meşgul olanlara, para kazananlara, din inle insanları aldatanlara asla inanıp kanmamak gerekir.

DİNİ RANT HALİNE GETİRENLER

Giriş Yap

Yeni Nesil Medya Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin