NAMIK KALKANCI

DİNİ, OYUN VE EĞLENCE EDİNENLER

Arapça bir kelime olan din, sözlükte “örf ve âdet, ceza, mükâfat, itaat, hesap, boyun eğme, hâkim olma ve hüküm” gibi anlamlara gelir.

Kur’an-ı Kerim’de ise “din” ile aynı kökten gelen ve “borç” anlamına gelen “deyn” kelimesi yan yana getirildiğinde, Kur’an’da tam doksan beş yerde geçmektedir.
Aynı zamanda din kelimesi, mutlak olarak itâat, boyun eğme, ibâdet, kıyamet ve ceza günü demektir.
Netice olarak Allah’ın dini İslâmdır, Tevhit’tir.
Âl-i İmrân, 19. Ayet: “Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır…”
Âl-i İmrân, 85. Ayet: Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.
Yukarıdaki iki ayetten de anlaşıldığı gibi, özet olarak din İslâm’dır. Bunlara ilaveten ibadettir, adalettir, edeptir, iffettir ve ahlaktır.
Din, ruhen ve bedenen yaşanır. Din, çıkar ve menfaat kapısı değildir.
Dinde zorlama diye bir şey yoktur. Bu konuda hiç kimse kimseyi asla zorlayamaz. Bunun delili ise aşağıdaki ayet olup, bu da Allah’ın bir hükmüdür.
Bakara, 256. Ayet: “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır…”
Dinin sahibi Allah’tır. Dini kuralları da gene Allah koymuştur. Bu kuralları hiç kimse değiştirmez.
Din Allah’ın bir hükümler bütünlüğüdür. O hükümler bütünlüğünün Anayasası ise Kur’an-ı Âzimuşşan’dır.
Allah’ın tevhid dininde adalet, liyakat, hak ve hukukun önemli bir yeri vardır.
Fakir fukarayı, garip gurebayı, yetimleri görüp gözetmek gibi bir hassasiyet vardır.
Allah’ın tevhid dininde, adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa, liyakatsızlığa yer yoktur.
Rüşvet ve torpil gibi insan kayırmak yasak ve haramdır.
Allah’ın tevhid dininde, yalan, insanları aldatmak, iki yüzlülük ve riyakârlık olmaz.
Allah’ın tevhid dininde, devletin malını çalmaya, haksız kazanç edinmeye, zulme, baskıya, birilerinin sırtından saltanat sürmeye ruhsat yoktur.
Allah’ın tevhid dininde, edepsizliğe, hayasızlığa ve iffetsizliğe yer olmayıp zina, kumar, işret gibi fiiliyatlar zinhar haramdır.
Gene Allah’ın tevhid dininde, Allah ve Elçileri ile alây etmek, Kur’an ve ayetleriyle dalga geçmek, Allah’tan başka güçlerden şefaat ve merhametler dilenmek kesinlikle şirktir.
Ayrıca şunu çok iyi bilelim ki, Kur’an ölülere okunmaz. Dirilere de şifa olsun diye inmemiştir. Allah’ın bu konuda hükümsel ayeti vardır.
Rûm, 52. Ayet: “Şüphesiz, sen ölülere işittiremezsin. Dönüp gittikleri zaman çağrıyı sağırlara da işittiremezsin.”
Ancak Kur’an, bağlam ve bütünlüğü içinde mealen okunup emir ve yasakları yaşamın her alanına eksiksiz olarak uygulanırsa dini tevhid yaşanılmış olur.
Din ve muhkemiyatı olan Kur’an, asla çıkar ve menfaat yeri değildir. Din, ne kişisel emellere ve ne de siyasete alet edilemez.
Din ve Kur’an ne cindarların, kâhinlerin, medyumların ve ne de  muskacı ile büyücülerin bir kazanç kapısı asla değildir.
Din adına o kadar edepsizleştik ve yozlaştık ki… Kısacası, dini tam bir oyun ve eğlence haline getirdik.
Nasıl mı?
Kur’anı Azimuşşanı ölüler için afumağfiret kitabı haline getirdik.
Kur’an’ı Azimuşşanı kendi içine hapsedip gerçek hayatın dışına ittik.
Kur’an’ı Azimuşşanın ayetlerinden muskalar yapıp sattık.
Dini, hatim ve mevlit şovlarına dönüştürüp farklı bir din yarattık.
Dini ; tarikat, cemaat ile bunların gavs ve şeyhlerine, avanelerine peşkeş çektik. Böylece dini tam bir oyun , eğlence ve rant kapısı haline getirdik.
Allah’ın suresine, ayetlerine olmadık iftiralar ettik.
Allah’ın zatı sıfatlarıyla uğraştık, birilerine ithaf ettik.
Dini kullanarak yeminler ettik, yalanlar söyledik.
Netice itibariyle dini bir oyun ve eğlence edindik. Böylece insanlar bir şekilde dinden uzaklaştılar. İnançlarından ve ibadetlerinden soğudular. Geleceğimiz olan gençlerimiz deyizme doğru koşuyorlar. Bunun müsebbibi, dini hakikatleri anlatmayan din adamlarıdır. Bu konuda sorumluluk almayan biz ebeveynleriz.
Evet din ile alay ettik, olmadık iftiralar da bulunduk.
Altı yaşındaki bir kız cocuğunu evlendirdik. Buna ruhsat verenler dinle alay ettiler.
Biri çıkıp “Falan kişi için her gün şükür namazı kılmamız lazım” diyerek dinle dalga geçti.
Bakara Suresine, “Bakara makara” denilerek dinle eğlenildi.
“Çarşı pazardaki fiatları Allah belirliyor, zamları Allah yapıyor” diyerek, Allah’a akıl almaz iftiralar edildi.
Çürük binalar yapılarak insanlar bile bile ölüme terk edilirken, birilerince “Bu bir takdiri ilahidir, Mars’ta’ da olsa bunlar ölecekti.” denildi.
İşte bunun adı dini oyun ve eğlence edinmektir. Allah’ın diniyle alay edip dalga geçmektir.
En’âm, 70. Ayet: “Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak…”
Yukarıdaki ayetin verdiği mesaj o kadar açık ve net ki, o kadar engin ve derin ki… Bunu anlamamak için bir insanın aklından yoksun olması lazım. Bunun hesabı da “Huzur-u İlahide” çok ağır olacaktır !

DİNİ, OYUN VE EĞLENCE EDİNENLER

Giriş Yap

Yeni Nesil Medya Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin