NAMIK KALKANCI

ABDESTSİZ KUR’AN’A DOKUNULUR MU?

Günümüz Müslüman larında, Kur’an’ın abdestsiz okunamayacağı, hatta abdestsiz Kur’an’a dokunulamayacağı inancı hakimdir. Bu inanç hayız ve nifas halinde olan kadınlar içinde geçerllidir. Bu durumda olan kadınlar ancak bu hallerinden kurtulup temizlendikten sonra Kur’an’a dokunup okuyabilirler.

Ancak işin aslı asla böyle değildir. Kur’an’a dokunmanın ve onu okumanın maddi temizlik, abdest, hayız ve nifas ile hiçbir alakası yoktur.

Günümüzde hala geçerliliğini koruyan bu inanç ve uygulamanın Kur’an’da karşılığı yoktur. Yani Allah, Kur’an’a dokunup okuyabilmek için abdest almaktan, hayız ve nifas halinden temizlenmekten kesinlikle bahsetmemiştir.

Mekke müşriklerinin “Bu Kur’an’ı Muhammed’e şeytanlar indiriyor” iftiralarına karşılık olarak, hepsi Mekke’de nazil olan birçok ayette bahse konu o şeytanların Kur’an’da herhangi bir tasarrufa güçlerinin yetmeyeceğine cevap verilir.

Mekke’de nazil olan bir çok ayette Kur’an’ın “Allah’ın koruması altında olduğu bildirilmektedir. Bu ayetlerde, Hicr, 9 ile Vakıa, 77 ve 79. cu ayetlerdir

Kur’an’a abdestisiz dokunulamaz ve okunamaz iddiasında bulunanların tek delilleri aşağıdaki ayetlerdir. Bu Ayetlerde Allah şöyle buyuruyor:

“O, elbette değerli bir Kur’an’dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir.”

(Vakıa- 77,78,79)

Aslında bu ayetlerde kastedilen şeytanların Kur’an’a dokunma meselesidir. Eğer ayeti iyi inceleyip tahlil edecek olursak Yüce Allah, insanların Kur’an’a abdestsiz olarak dokunmamalarını isteseydi

“Le yemessühü” yani “ona dokunamaz” değil,

“Le temüssühü”  “ona dokunmayın” diye buyururdu. Allah’ın burada vurgu yaptığı insanlar değil, Mekke müşrklerinin “Bu Kur’an’ı Muhammed’e şeytanlar indiriyor” sözüne karşlık olarak müşrklerin kastettiği “şeytanlar” dır.

Yüce Allah’ın, İsra suresi 32. ci ayette “Zinaya yaklaşmayın…” ve Maide suresi 90.cı ayette içki ve kumar hakkında “…Bunlardan uzak durun…” emir ve ifadeleri buna bir örnektir. Helal ve haramlar konularında Kur’an açık ve net bir dil kullanır.

Söz konusu ayette geçen “dokunamaz” ibaresi “nehiy” yani “yasaklama” anlamında değil, “nefiy”  anlamında kullanılmıştır.

Yani, “Ey Mekke müşrikleri ! şeytanların Kur’an’a dokunmaları mümkün değildir, yalan söylemeyin ve iftira atmayın” demektir.

Dolayısıyla Vakıa 79. cu ayette geçen

“Le yemessuhu” yani “ona dokunamaz”  kelimesi, “onunla oynayamazlar” veya “ondan bir şey çıkaramazlar, ona bir şey ekleyemezler, onda bir tasarruf sahibi olamazlar” demektir.

Bun ayetlerden başka bir anlam çıkarmak doğru değildir. Sadece apaçık bir yalandır.

Yani bu ayette Allah, “Ey Mekke Müşrikleri! İddia ettiğiniz gibi şeytanların Kur’an’a müdahale etmeleri mümkün değildir, iftira atmayın, yalan söylemeyin, dürüst olun” demek istenmiştir. Haliyle Kur’an’a dokunma olmayınca onunla oynama, ondan bir şey çıkarma, ona bir şey ekleme de olmayacaktır.

İşte Vakıa süresinde bulunan “O’na temiz olmayanlar dokunamaz” ayetinin bağlam ve bütünlüğünü destekleyen örnekler ayetlerden birkaç tanesi şunlardır.

“Onu (Kur’an’ı) şeytanlar indirmedi. Bu onlara  düşmez, zaten güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır”

(Şuara, 210- 211- 212 )

“O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.(Tekvir, 19-20-21)

Kur’an, sadece Müslümanlara hitap eden ve onlara özel kılınmış bir kitap değildir. Kur’an tüm insanlığın ortak değeridir. Kur’an bütün insanları muhatap alan bir kitaptır. Bu hidayet ve rahmet kaynağına ulaşmak, bilgilerinden faydalanmak için maddi ve manevi hiçbir engelin olmaması gerekir.

Dolayısıyla Kur’an’a, hayız ve nifas halinde bulunan kadınlar başta olmak üzere abdestsiz olarak Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve kısaca herkes, her durumda, her zaman dokunabilirler. Bunun aksini savunmak Allah ve Resulü’ne iftiradır.

Herkes Kur’an’a dokunabilir. Maddi temizlik olmadan Kur’an’a dokunmakta zerre kadar bir günah ve sorumluluk yoktur. Allah’ın ayetini mealen bağlam ve bütünlüğünden uzak, farklı yorumlayarak helâl olan bir şeyi haram kılmak Allah’a iftiradır.

Kur’an’ı kendi bağlam ve bütünlüğü içinde anlayan, aklını kullanan hiç kimse böyle bir şey söylemez.

Yüce Allah’ın, Mekke müşriklerine karşı cevaben indirdiği bir ayeti farklı yorumlayanlar büyük bir yanlış içinde olmuşlardır. Ayrıca “O’na temiz olmayanlar dokunamaz” ayeti indiğinde Kur’an henüz kitap haline bile getirilmemişti. Kur’an’ın mushaf olması yani Kur’an’ın elle dokunulacak, gözle görülecek hale gelmesi Allah’ın Resulü’nden sonra gerçekleşmiştir. Yani Kur’an henüz mushaf haline getirilmeden, Allah tarafından indirilen vahye insanların dokunması ve onu gözle görmeleri mümkün değildi.

Meseleyi özetleyecek olursak, “O’na temiz olmayanlar dokunamaz” ayeti indiğinde ortada kitap haline gelmiş bir Kur’an yoktu. İndirilen ayetler sadece Resulullah ve bir kısım ashabının  hafızasında muhafaza ediliyordu.

Ortada henüz bir kitap haline gelmiş olmayan Kur’an için Allah’ın gönderdiği bu ayeti getirip abdeste, hayız ve nifasa bağlamak aklın kabul edebileceği bir şey değildir.

Olmayan bir şeye dokunmak ancak hayali bir şeydir.

Netice olarak abdestsiz olarak ve hayız nifas  halinde Kur’an’a dokunmanın ve okumanın hiç bir mahsuru yoktur.

ABDESTSİZ KUR’AN’A DOKUNULUR MU?

Giriş Yap

Yeni Nesil Medya Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin